Maandag geopend om 09.00

Medicijnen afvoer

Ondanks dat we zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het voorschrijven van medicijnen kan het natuurlijk toch gebeuren dat u restanten van medicijnen overhoudt: bv omdat een dier veel sneller is genezen dan verwacht, omdat is overgestapt op een ander medicijn, of – helaas – omdat uw dier is overleden.

Uiteraard moet u met overtollige medicijnen zorgvuldig omgaan : ze mogen dus niet bij het ‘gewone’ afval gedaan worden, omdat ze vallen in de speciale categorie ‘klein chemisch afval’ : u kunt dit gratis inleveren bij de gemeente Leudal : kijk voor meer informatie op de speciale pagina hierover.

Regelmatig wordt ons gevraagd of wij dergelijke medicijnen niet kunnen hergebruiken of vergoeden: het zal duidelijk zijn dat dit in elk geval voor medicijnen die over de vervaldatum heen zijn wettelijk niet mag. Voor medicijnen die nog binnen de houdbaarheidsdatum zitten is het probleem dat de bewaarcondities (waar wij en onze leveranciers aan moeten voldoen) door ons niet meer controleerbaar zijn zodra een voorgeschreven medicijn onze kliniek heeft verlaten.

Nu zult ù daar best wel zorgvuldig mee omgaan, maar bedenk dat wij bij het afleveren van medicijnen ALTIJD moeten kunnen instaan voor de kwaliteit ervan: dat kan dus niet meer als ze buiten onze controle bewaard zijn. Een oplossing zou kunnen zijn om alle medicijn-afleveringen te voorzien van een bewaar-indicator, die achteraf kan tonen of ze goed bewaard zijn. Helaas is dit nog een te kostbaar principe om standaard toe te passen, en kunnen we dus geen medicijnen voor hergebruik innemen tegen terugbetaling. In dergelijke gevallen zullen we ze dus laten afvoeren ter verbranding. Als u medicijnen daartoe bij ons inlevert kunnen er wel kosten bij u in rekening gebracht worden omdat de kosten voor de afvoer en verwerking van overtollige medicijnen ook aan ons in rekening gebracht worden

Terug naar overzicht
© 2024 - Dierenkliniek Heythuysen
Created by LR Internet